Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

Popis

Od 1.9. 2004 má vzdělávací komplex název Vyšší odborná škola, Gymnázium, Střední sklářská škola a Střední odborné učiliště. Zároveň začínají jednání ředitele Ing. Jindřicha Vodičky s proděkanem VŠCHT Praha Doc. Ing. Alešem Helebrantem, CSc. o spolupráci na nově vznikajícím bakalářském vzdělávacím programu Konzervování a restaurování objektů kulturního dědictví - uměleckořemeslných děl.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Typ školy: Veřejná

Podrobné informace o škole

Počátkem roku 2005 je schválena výuka praktické části bakalářského vzdělávací programu a rovněž výuka šesti oborů v rámci Střední uměleckoprůmyslové školy. Škola se tedy stává vysokoškolským pracovištěm a zároveň ojedinělým komplexem, který nabízí jak všeobecné vzdělání, tak vzdělání uměleckořemeslné v oblasti skla, kamene a keramiky. 1. 7. 2006 škola mění svůj název na nový – Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a střední odborná škola uměleckoprůmyslová. Zvyšuje se počet nabízených uměleckořemeslných oborů i počet přijímaných žáků.

  • Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
  • Světlá nad Sázavou

Diskuze