Vyšší odborná škola restaurátorská v Písku

Popis

Vyšší odborné studium je tříleté, možná je pouze denní forma. Maximální kapacitu jedné studijní skupiny (ateliéru) představuje 15 studentů v oboru, díky čemuž může být výuka zejména v praxi vysoce individualizována. Do atelierů a učeben jsou zváni odborníci ze všech oblastí výtvarné teorie a tvorby. Několikrát v roce se studenti zúčastňují exkurzí do galerií a muzeí v České republice i v zahraničí, či do restaurátorských pracovišť a specializovaných dílen.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Typ školy: Veřejná

Podrobné informace o škole

Studenti s nejlepším prospěchem získávají stipendia ve výši čtvrtiny ročního školného.

  • Vyšší odborná škola restaurátorská v Písku
  • Písek

Diskuze