Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Příbrami

Ve školním roce 2004-2005 zahajuje výuka na Vyšší odborné škole (POČÍTAČOVÁ PODPORA V ŘÍZENÍ PODNIKU) a škola používá název Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola. V tomto školním roce má škola 564 studentů denního studia a 58 studentů dálkového studia při zaměstnání.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola v Příbrami

V současné době studuje na škole asi 400 studentů v denní formě studia (z toho 70 na vyšší odborné škole). Profesorský sbor tvoří 40 učitelů včetně externích. Naprostá většina učitelů splňuje kromě požadavků odborné kvalifikace i podmínku kvalifikace pedagogické. Škola je zapojena do několika projektů. 6 učeben je vybavených výpočetní technikou (všechny zapojeny do sítě). Kromě běžné výuky výpočetní techniky se student může problematikou informatiky zabývat ve volitelném předmětu.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113

Modernizovaná budova školy s přístavbou domova mládeže je situována v centru staré části města v dosahu dálkové a městské autobusové i vlakové dopravy. Ubytování je 1. kategorie s možností připojení na internet, vlastní stravovací provoz umožňuje celodenní stravování. Zdravotnické obory vzdělání vyšší odborné školy se zde v různých obměnách vyučují od roku 1994, což řadí naši školu mezi první školy v rámci České republiky s tradicí výuky oborů VOŠ.

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola v Březnici

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 je příspěvková organizace s právní subjektivitou. Je zařazena do rejstříku škol. zřizovatelem školy je Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5. IČO školy je 61100277. škola poskytuje výchovu a střední vzdělání s maturitní zkouškou v jednotlivých schválených studijních oborech dle platných učebních dokumentů pro pět oborů (Agropodnikání, Rostlinolékařství, Přírodovědné lyceum, Informační technologie a Sociální činnost).

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. v Čelákovicích

Naším dlouhodobým záměrem je vytvořit vícestupňovou, multioborovou soukromou vzdělávací instituci, která nabízí zájemců o kvalitní vzdělávání v příjemné atmosféře soukromé školy jak pro předškolní a základní vzdělání, tak i střední a vyšší odborné studium zajímavých, perspektivních a profesi zajišťujících oborů. Celý tento proces pak završí institut celoživotního vzdělávání, akreditované i zájmové kurzy.

Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu v Poděbradech

Jsme škola mladá. Naši absolventi pracují v cestovních agenturách jako prodejci nebo průvodci, v informačních centrech, jako marketingoví a finanční poradci. Potkáváme je jako hotelové manažery, někteří dokonce řídí hotely nebo vedou vlastní podniky. Na palubách letadel a mezinárodních vlaků se k nám hlásí bývalí absolventi jako stewardi a bývalé absolventky, dnes letušky.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Mladé Boleslavi

Škola se již dlouhodobě účastní projektu Leonardo da Vinci, který je v České republice orga-nizován Národní agenturou evropských programů (www.naep.cz). Kromě finanční podpory přinášejí tyto projekty možnost poznání života, ekonomického prostředí, pracovního stylu i celkové atmosféry v sousedních zemích. Účelem tohoto projektu není pouze mechanické přejímání zvyklostí cizích zemí, ale také praktické seznámení se s nimi a využití pozitivních zkušeností při respektování našich specifik.