AHOL - Vyšší odborná škola o.p.s. v Ostravě

Vyšší odborná škola AHOL má za sebou již 20 let existence. Po celou dobu sídlí v Ostravě–Zábřehu na Petruškově ulici v budově bývalé mateřské školky, která prošla v roce 1992 výraznou rekonstrukcí. Tato malá budova se nachází v klidném prostředí na okraji města, avšak s velmi dobrou dopravní dostupností. Klid a dobré zázemí školy tak vytvářejí příznivou atmosféru nezbytnou pro výuku budoucích "diplomovaných specialistů".

 

 

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

Od 1.9. 2004 má vzdělávací komplex název Vyšší odborná škola, Gymnázium, Střední sklářská škola a Střední odborné učiliště. Zároveň začínají jednání ředitele Ing. Jindřicha Vodičky s proděkanem VŠCHT Praha Doc. Ing. Alešem Helebrantem, CSc. o spolupráci na nově vznikajícím bakalářském vzdělávacím programu Konzervování a restaurování objektů kulturního dědictví - uměleckořemeslných děl.

Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA - Vyšší odborná škola, spol. s r .o. v Praze

V roce 1992 byla zařazena do sítě škol s akreditovaným programem, nejdříve jako jednoroční, o rok později jako dvouleté pomaturitní studium, obor Sportovní manažer - vychovatel. Od roku 1996 byla škola na základě akreditace MŠMT ČR zařazena do sítě škol jako Vyšší odborná škola. Se studijním oborem Manažer sportu se stala jedinou VOŠ v ČR s tělovýchovným zaměřením.

Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o. v Pardubicích

Proč studovat na naší škole: Důraz na kreativitu studentů. Individuální přístup ke studentům. Nabídka ojedinělých čtyř školních vzdělávacích programů. Nabídka deseti cizích jazyků (Aj, Nj, Fj, Šj, Ij, Rj, Lj, Jj, Čj, Arj). Na výuce se podílejí rodilí mluvčí (z Austrálie, Hondurasu, Francie, Egypta). Spolupráce se zahraničními školami (Německo, Belgie, Itálie). Výměnné studijní pobyty se zahraničními školami. Škola je přímým akreditovaným centrem Citi&Guilds.

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS – VOŠs Olomouc připravuje kvalifikované pracovníky, kteří budou schopni odpovědně působit v sociálních službách a v dalších oblastech života společnosti, kde se uplatňuje sociální nebo humanitární práce. Je jedinou VOŠ v ČR, která nabízí tříleté souběžné bakalářské studium ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého. Díky tomu můžete po třech letech studia získat i bakalářský titul.

CEDUK - Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r.o. v Praze

CEDUK - SVOŠ spol. s r. o. představuje možnost pro studenty maturitních ročníků a ostatní uchazeče s maturitou, kteří chtějí dále studovat a zvolí si námi nabízené obory. V červnu 2011 byly předány diplomy již šestnáctým absolventům.

Česká zahradnická akademie Mělník

Česká zahradnická akademie Mělník, střední škola a vyšší odborná škola, obor vzdělání Zahradnictví 41-44-N/01, vzdělávací program Zahradní a krajinná tvorba. Na Vyšší odborné škole ČZA Mělník probíhá výuka od roku 1996 v denní tříleté a od roku 2000 také ve čtyřleté dálkové formě. Studenti zde získávají hlubší znalosti a dovednosti v oboru okrasného zahradnictví, zejména v tvorbě a realizaci zeleně a v péči o ni.

CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná škola s.r.o.

CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové je jednou z nejstarších soukromých škol v Královéhradeckém kraji - byla založena v roce 1992. Základní filozofií VOŠ je připravit absolventy tak, aby byli schopni řídit vlastní firmu. Oproti studiu na VŠ získáte praktické dovednosti oceňované zaměstnavateli. Budete dobře připraveni komunikovat dvěma světovými jazyky, budete vedeni k tomu, abyste zvládli analytickou práci, a to jak samostatnou, tak i v pracovním kolektivu.