Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary

VOŠ Cestovního ruchu v Karlových Varech je nejstarší školou svého druhu v ČR. Už v roce 1958 bylo na naší škole zahájeno vyučování v dvouletém pomaturitním studiu oboru cestovní ruchu a v roce 1996 MŠMT zařadilo školu do sítě VOŠ s tříletým vzdělávacím programem. Studenti získávají teoretické vzdělání, ale i praktické kompetence v oboru cestovní ruch.

Střední pedagogická škola, Gymnázium a Vyšší odborná škola Karlovy Vary

Škola byla založena v roce 1965 jako STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA. V roce 1994 byla rozšířena o novou součást - GYMNÁZIUM. Od roku 2001 je zřizovatelem školy Karlovarský kraj. Od školního roku 2005/2006 je součástí školy VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA. Ve škole je celkem 23 univerzálních učeben a řada speciálních učeben (učebny jazyků, hudební výchovy, výtvarné výchovy aj.), disponuje také dvěma učebnami výpočetní a didaktické techniky s kvalitním vybavením.

Střední zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb 

Škola se výrazně zapojuje do kulturního i společenského dění prostřednictvím celé řady osvětových akcí.   Klade důraz na partnerské a zároveň profesionální vztahy studentů a pedagogů.

Poslání školy: podporujeme profesní a osobnostní růst našich studentů prostřednictvím partnerství a sdílení zkušeností s odborníky z oblasti sociální práce.

Vize školy: chceme, aby se naši absolventi zapojili do občanské společnosti a spoluvytvářeli svět tolerantní k odlišnostem.

WEB: www.voscheb.cz