Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, příspěvková organizace

Od roku 2006 se po výběrovém řízení stal ředitelem Ing. Jan Lacina. Pod jeho vedením se uskutečnila řada inovací. Škola obnovila spolupráci s Úřadem práce v Chomutově, pro který zajišťuje rekvalifikační kurzy v oblasti informačních technologií, techniky a ekonomiky. Rozvoj zaznamenala také spolupráce s regionálními firmami, kterým škola poskytuje možnost realizovat rekvalifikační kurzy a získává od nich informační a materiální podporu.

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, příspěvková organizace v Roudnici nad Labem

Absolvent bude schopen: zpracovat a realizovat podnikatelský záměr a zajišťovat úkony související s finančními, daňovými a právními potřebami podnikání; komunikovat ve dvou cizích jazycích; rozvíjet strategický plán marketingu; sledovat a zavádět do praxe vývojové trendy ve vztahu k životnímu prostředí;

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola je stupeň vzdělání vložený mezi střední školu a školu vysokou. Podmínkou studia na VOŠ je střední vzdělání ukončené maturitou. Náplň studia je oproti vysokoškolskému zaměřena především na praktické předměty. Délka denního studia je stanovena na tři roky, dálkové studium je o půl roku delší. Systém studia je vysokoškolský, přednášky, semináře, cvičení, leden a červen zkouškové období.

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková

Pozice VOŠ ekonomické, sociální a zdravotnické se na trhu vzdělávání upevňuje a zájem o tento typ vzdělávání se potvrzuje každoročním nárůstem studentů této školy. V současné době škola nabízí 5 vzdělávacích programů – Sociálně právní činnost, Firemní ekonomika, Právní asistence, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Diplomovaná všeobecná sestra. Na naší škole studuje 400 studentů denního vzdělávání a 450 studentů dálkové a kombinované formy vzdělávání. Škola je páteřní školou Ústeckého kraje.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, příspěvková organizace v Ústí nad Labem

V současné době má škola celkem 4 budovy. Žáci a studenti technických oborů se vzdělávají v budově školy v Ústí nad Labem, Palachova 35, kde se nachází i ředitelství školy. Žáci a studenti klinických oborů se učí na odloučených pracovištích školy v Ústí nad Labem, Moskevská 52 a v Teplicích, ulice Kapelní 2. Zájemci o ubytování podávají své žádosti na odloučeném pracovišti domova mládeže v ulici Kpt. Jaroše 622, Ústí nad Labem.

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola ve Varnsdorfu zahájila svoji činnost v roce 2004 a má tak již více než desetiletou tradici. V rámci terciárního vzdělávání poskytuje pomaturitní studia v kontextu podnikové praxe a uplatnitelnosti na trhu práce, s důrazem na jazykovou vybavenost absolventů školy. Vyšší odborná škola je součástí školy Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace.