Česká zahradnická akademie Mělník

Česká zahradnická akademie Mělník, střední škola a vyšší odborná škola, obor vzdělání Zahradnictví 41-44-N/01, vzdělávací program Zahradní a krajinná tvorba. Na Vyšší odborné škole ČZA Mělník probíhá výuka od roku 1996 v denní tříleté a od roku 2000 také ve čtyřleté dálkové formě. Studenti zde získávají hlubší znalosti a dovednosti v oboru okrasného zahradnictví, zejména v tvorbě a realizaci zeleně a v péči o ni.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Mladé Boleslavi

Škola se již dlouhodobě účastní projektu Leonardo da Vinci, který je v České republice orga-nizován Národní agenturou evropských programů (www.naep.cz). Kromě finanční podpory přinášejí tyto projekty možnost poznání života, ekonomického prostředí, pracovního stylu i celkové atmosféry v sousedních zemích. Účelem tohoto projektu není pouze mechanické přejímání zvyklostí cizích zemí, ale také praktické seznámení se s nimi a využití pozitivních zkušeností při respektování našich specifik.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola v Příbrami

V současné době studuje na škole asi 400 studentů v denní formě studia (z toho 70 na vyšší odborné škole). Profesorský sbor tvoří 40 učitelů včetně externích. Naprostá většina učitelů splňuje kromě požadavků odborné kvalifikace i podmínku kvalifikace pedagogické. Škola je zapojena do několika projektů. 6 učeben je vybavených výpočetní technikou (všechny zapojeny do sítě). Kromě běžné výuky výpočetní techniky se student může problematikou informatiky zabývat ve volitelném předmětu.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno

Naše škola byla první odborná škola ve městě, založena v roce 1881 jako Všeobecná škola pokračovací. V roce 1914 se škola mění na Státní průmyslovou školu zaměřenou na strojírenství a o dva roky později se stěhuje do nové budovy, ve které sídlí dodnes. Spektrum studijních oborů bylo v roce 1923 rozšířeno o hutnictví a v roce 1932 o slévárenství. V roce 1937 bylo dosavadní dvouleté studium rozšířeno na čtyřleté završené maturitními zkouškami.

Další informace o škole na www.spskladno.cz

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Příbrami

Ve školním roce 2004-2005 zahajuje výuka na Vyšší odborné škole (POČÍTAČOVÁ PODPORA V ŘÍZENÍ PODNIKU) a škola používá název Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola. V tomto školním roce má škola 564 studentů denního studia a 58 studentů dálkového studia při zaměstnání.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno

Za více než 60 let své existence škola prošla různými koncepcemi, měnila se délka studia - z původní dvouleté ošetřovatelské školy byla přechodně tříletá, po roce 1951 byly ošetřovatelské školy zařazeny do systému odborných škol. Studium vyžadovalo široké odborné znalosti, ale také všeobecné vzdělání, proto bylo prodlouženo na čtyři roky a ukončeno maturitní zkouškou.