Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická v Táboře

Zaměření a forma studia: státní vyšší odborná škola; tříleté denní studium; studijní obor Finančnictví a bankovnictví (63–43–N/03): vzdělávací program Bankovnictví; studijní obor Ekonomika a podnikání (63–41–N/15): vzdělávací program Účetnictví; určeno pro absolventy středních škol zakončených maturitní zkouškou.

Soukromá vyšší odborná škola filmová v Písku

Soukromou vyšší odbornou školu filmovou v Písku založili v roce 1996 manželé Vladana a Miloň Terčovi jako pokračování podobně koncipované školy ve Zlíně, na jejímž zrodu se oba podíleli. Škola je zařazena do sítě škol MŠMT ČR.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Písku

SPŠ a VOŠ Písek je státní škola, která vznikla z druhé české průmyslové školy strojnické, založené na podzim roku 1939 v Českých Budějovicích a na jaře roku 1941 přemístěné do Písku (historie školy). Během vývoje škola změnila svůj středoškolský studijní program na obor Elektrotechnika a Informační technologie.

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech

SRŠ Vodňany je jedinou školou jak v rámci České republiky tak i v mezinárodním měřítku vyučující studijní obor Rybářství. Za dobu své existence školu ukončilo více než 2600 absolventů, mezi nimi bylo 31 dívek a 48 zahraničních studentů (bez studentů ze Slovenské republiky).

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu v Českých Budějovicích

Připravuje budoucí pracovníky v různých oblastech cestovního ruchu už více než 30 let. Profiluje se jako škola zaměřená na gastronomii, hotelnictví a turismus. Na škole studuje v různých formách studia kolem 700 žáků. Škola se stala jako jedna z prvních hotelových škol členem Evropské asociace hotelových škol, spolupracuje se zahraničními školami podobného zaměření, zvláště s Mezinárodní hotelovou školou v Bad Leonfeldenu.

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola v Českých Budějovicích

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská v Českých Budějovicích navázala spolupráci s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity. Cílem této spolupráce je zpřístupnit studium na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity absolventům SŠ OSaP a VOŠ, respektive poskytnout poradenskou a metodickou pomoc při tvorbě akreditačních materiálů VOŠ.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Českých Budějovicích

Škola má dlouholetou, šedesátiletou tradici. Jako jediná v jihočeském regionu vedle klinických připravuje i studenty technických oborů. Má velmi dobré materiální vybavení. Vlastní celkem 23 učeben, z toho 9 odborných, 2 tělocvičny, knihovnu se studovnou, multimediální učebnu, moderně vybavenou učebnu informačních a komunikačních technologií, na úrovni jsou i zubní a chemické laboratoře.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Volyni

VOŠ Volyně připravuje studenty v oboru Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce, který svým pojetím pokrývá prakticky celou oblast zpracování dřeva a z velké části i stavění z této obnovitelné suroviny. Na přípravě akreditovaného vzdělávacího programu se významně podíleli zástupci praxe i zástupci studentů ve školské radě. Škola každoročně pořádá mezinárodní seminář „Dřevostavby“, kterého se účastní přes 700 odborníků z více než deseti zemí celého světa.

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga v Písku

Využít a dále rozvíjet dobré materiální vybavení školy se širokým zázemím pro praktickou výuku a ubytování, podpora mimoškolních aktivit žáků. Čerpání dotací z fondů EU. Pokračovat v dlouholeté tradici školy, využívat všech prostředků propagace, pozvednutí profesní prestiže lesníků. Rozvinout objektivní diskuzi na veřejnosti s cílem napravit některé nepravdy o lesnictví.