AHOL - Vyšší odborná škola o.p.s. v Ostravě

Vyšší odborná škola AHOL má za sebou již 20 let existence. Po celou dobu sídlí v Ostravě–Zábřehu na Petruškově ulici v budově bývalé mateřské školky, která prošla v roce 1992 výraznou rekonstrukcí. Tato malá budova se nachází v klidném prostředí na okraji města, avšak s velmi dobrou dopravní dostupností. Klid a dobré zázemí školy tak vytvářejí příznivou atmosféru nezbytnou pro výuku budoucích "diplomovaných specialistů".

 

 

GOODWILL - vyšší odborná škola, s. r. o. ve Frýdku-Místku

GOODWILL – vyšší odborná škola, s.r.o. – kvalitní škola na trhu již 19 let! Nabízíme studium atraktivních oborů: Animace v cestovním ruchu (jediní v ČR!), Podnikání v cestovním ruchu nebo Zahraniční obchod. Zakládáme si na vstřícné studijní atmosféře, vlastních výukových materiálech a individuálním přístupu. Studenti oceňují odborníky z praxe, placené zahraniční stáže, jazykovou výuku a vybavenost školy.

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Nabízíme Vám možnost studovat obor VOŠ, který jiná škola v ČR nevyučuje. Obor, jehož absolventi naleznou dobré uplatnění - jak v souvislosti s naším vstupem do EU, tak s novým pojetím venkovského prostoru.
        
Regionální politika zemědělství a venkova

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola sociální, Zelená 2824/40A , 702 00 Moravská Ostrava. VOŠS nabízí v denní, dálkové a kombinované formě: Obor vzdělání: 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika, Vzdělávací program: 75-32-N/01 Sociální práce. Moderní škola s více než čtyřicetiletou tradicí je členem ASVSP a AVOŠ. Prestiž mezi odbornou veřejností a vzdělávacími institucemi je vynikající. Prioritou je připravit absolventy pro praxi v oblasti sociální práce a sociálních služeb.

Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku

Posláním školy, založené v roce 1967, je vzdělávání v oboru požární ochrany. To probíhá ve středoškolském studiu v denní formě, určené pro absolventy základních škol a v dálkové formě určené pro absolventy středních škol ukončených získáním výučního listu a tento typ studia je zakončen maturitou.

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava

Vyšší odborné vzdělávání připravuje studenty na výkon náročných povolání v oblasti cestovního ruchu a hotelnictví. Během vzdělávání studenti získají znalosti o fungování tržní ekonomiky a jednotlivých ekonomických subjektů, zvládnou problematiku právních vztahů v rozsahu daném vzdělávacím programem, poznají podstatu a způsob využívání informačních systémů a technologií.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola zdravotnická vzdělává studenty již od školního roku 1996/1997. Škola je začleněna pod Ministerstvo školství České republiky, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. V současné době probíhá výuka oborů ve dvou budovách v Ostravě-Vítkovicích a v Ostravě-Mariánských Horách. Každoročně přibývají moderně vybavené odborné učebny a laboratoře pro výuku odborných předmětů. Studentům je k dispozici knihovna, která nabízí literaturu včetně odborných časopisů potřebnou ke studiu.

Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky SOKRATES, s.r.o.

VOŠ SOKRATES® poskytuje vzdělání v oboru Obecně právní činnost v rámci studijního programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru. Studium práva a ekonomie je v současné době nezbytností pro jakoukoliv praktickou činnost. Absolvent školy získává, díky praktickému zaměření studia organizovanému dle potřeb zaměstnavatelů, 100% jistotu nalezení zaměstnání. Po skončení tříletého studijního programu obdrží titul DiS. (diplomovaný specialista).

Nezbytnou součástí studia je také kvalitní praxe. VOŠ SOKRATES® svým studentům zajišťuje praktickou přípravu jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Spolupracujeme s významnými společnostmi, které svůj pracovní trh otevírají pro naše absolventy i po úspěšném ukončení studia. Podnikaví studenti si mohou na vlastní kůži vyzkoušet také vedení podniku v rámci tzv. fiktivní firmy. To, že jim to opravdu jde, dokazuje mimo jiné i trojnásobné vítězství v celonárodní soutěži fiktivních firem.

Profese, kde nalezne absolvent uplatnění, jsou velmi rozmanité, např. advokátní, notářské a realitní kanceláře, finanční a bankovní sektor, veřejná správa, Policie ČR, městská policie, ale i evropské instituce.

Vyšší odborná škola Havířov s.r.o.

Studenti mohou získat vyšší odborné vzdělání ve třech vzdělávacích programech: - Gastronomie a hotelnictví, - Cestovní ruch, - Veřejná správa a regionální rozvoj. Charakteristickým znakem studia na naší škole je dlouhodobý pobyt studentů na praxi, kde se mají možnost seznámit s reálnou situací v oboru a navázat kontakty s budoucími možnými zaměstnavateli jak v ČR, tak i v zahraničí (Německo, Švýcarsko, Skotsko, Řecko, USA).