Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, příspěvková organizace v Jablonci nad Nisou

Vyšší odborná škola připravuje absolventy pro náročnou praktickou činnost při výrobě mincí a medailí, podpořenou vyspělým výtvarným myšlením a orientací v mincovnictví a medailérské tvorbě. VOŠ cílevědomým pěstováním vztahu k mincovní a medailérské disciplíně buduje specializovaný mezistupeň mezi SOŠ a VŠ a vytváří tak předpoklad zabývat se touto disciplínou na VŠUP, AVU a tak zasáhnout kvalifikovaně do mincovní a medailérské tvorby.

 

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, příspěvková organizace v Turnově

V roce 2001 otevřeno na VOŠ tříleté studium – titul DiS. – Restaurování a konzervování kovů (ke všem specializacím, odvozeným od uměleckořemeslného zpracování kovů a doprovodných materiálů); od roku 2004, společně s VŠCHT v Praze, čtyřletý bakalářský studijní program (titul Bc.) Konzervování – restaurování uměleckořemeslných děl z kovů. Od ruku 2012 otevřeno kombinované  čtyřleté studium - titul DiS., otevírá se jednou za 4 roky.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, příspěvková organizace 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec vzdělává žáky a studenty několika oborů. Celkem se každoročně na náročné povolání zdravotníka u nás na škole připravuje bezmála čtyři sta žáků a studentů. Škola sídlí v Liberci Kostelní ulici v historické budově jejíž dostavba se datuje na 3.10. 1812.

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, příspěvková organizace v Jablonci nad Nisou

V říjnu roku 2000 byla slavnostně otevřena nová přístavba školní budovy na Horním náměstí, se kterou získala škola aulu pro 91 studentů, studovnu, 8 nových učeben včetně jedné počítačové učebny a pro vyučující také 9 nových kabinetů. Od 1. srpna 2001 stojí v čele školy nový ředitel Mgr. Jiří Kabelka. V současné době zaměřuje škola své aktivity na další zlepšení kvality výuky jak na obchodní akademii, tak na vyšším odborném studiu, včetně zkvalitnění technického zázemí.

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, příspěvková organizace v Novém Boru

Sklářská škola v Novém Boru je jedinečná vzdělávací instituce s celorepublikovou působností a dlouholetou tradicí, která nabízí kompletní vzdělávání od učebních oborů až po vyšší odbornou školu v rámci jedné školy. Od roku 2008 nabízí, kromě nabídky sklářských oborů také studium všeobecného Gymnázia a v novém školním roce 2011/2012 otvíráme další nové obory Design interiéru a Předškolní a mimoškolní pedagogika.