CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS – VOŠs Olomouc připravuje kvalifikované pracovníky, kteří budou schopni odpovědně působit v sociálních službách a v dalších oblastech života společnosti, kde se uplatňuje sociální nebo humanitární práce. Je jedinou VOŠ v ČR, která nabízí tříleté souběžné bakalářské studium ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého. Díky tomu můžete po třech letech studia získat i bakalářský titul.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Olomouci

Činnost školy za poslední tři desetiletí se neomezovala jen na přebudování a vybavování školy, alejejí nedílnou součástí byly i studentské aktivity v různých oblastech. Všestrannost svých zájmů a dovedností studenti dokazovali v různých kulturních a sportovních soutěžích, olympiádách a technických činnostech. Dosahovali v nich výrazných úspěchů, o čemž svědčí řada diplomů, medailí a ocenění, které za 30 let získali.

Vyšší odborná škola sociální a teologická - Dorkas v Olomouci

Posláním školy Dorkas je odborná, praktická a etická příprava absolventů středních škol pro výkon profese sociálního pracovníka.

Během studia je kladen velký důraz na získávání praktických zkušeností. 30 % výuky tvoří supervidovaná odborná praxe na pracovištích širokého spektra potenciálních zaměstnavatelů v sociální oblasti. Diakonické zaměření vzdělávacího programu zahrnuje přípravu též pro sociální práci realizovanou v křesťanských organizacích.

Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o.

Vyšší odborná škola živnostenská je soukromou školou a působí v Přerově od roku 1996. V souladu se svým názvem se snaží vychovávat lidi, kteří jsou odborníky ve své profesi a nebojí se postarat sami o sebe. Ve sboru učitelů působí mnoho externích spolupracovníků s praktickými zkušenostmi. Škola zajišťuje pro své studenty zajímavé exkurze a také zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus. Vzdělávání v současnosti poskytuje v denní, dálkové i distanční formě.