Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Jihlavě

Policejní škola Jihlava se zaměřuje na vzdělávání budoucích policistů formou základní odborné přípravy.Mezi tyto základy patří také jízdní kurzy pro profesionální řidiče a hasičská školení.Absolvování studia na policejní škole Jihlava umožňuje studentovi pokračovat coby příslušník pořádkové, železniční nebo dopravní policie.

Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální v Sázavě

Posláním Teologického semináře je vychovávat duchovenské pracovníky, kteří vykazují zralou křesťanskou zkušenost, dovedou šířit učení Bible slovem, písmem i službou, a to nadšeně, vyváženě, s láskou k lidem a na potřebné odborné úrovni. Rozvíjet vyváženou osobnost v jejím duchovním, charakterovém, intelektuálním, sociálním, fyzickém a manuálním rozměru a rozvíjet specifická obdarování žáků.

Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

Škola za dobu své existence vychovala stovky odborníků a získala uznání a respekt mezi odbornou i laickou veřejností. Dokladem úspěšné práce jsou dosažené výsledky v odborných, sportovních a jazykových soutěžích v rámci okresu, regionu, České republiky i na mezinárodním poli. Škola má k dispozici vedle klasických učeben rovněž odborné učebny pro stolničení a technologii, jazykové učebny a učebny výpočetní techniky.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

SPŠS je první žďárskou střední školou. Svou činnost zahajuje ve stejném roce jako Žďas - v r. 1951. Chybí jí vlastně všechno: budova, učitelé, pomůcky. První ředitel školy Václav Růžička tvoří polovinu učitelského sboru a musí si potřebné nejnutnější vybavení vypůjčit. Vyučuje se v malém sále sokolovny, žáci jsou ubytováni v Račíně.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou

V roce 1906 byla založena Zemská lnářská škola, roku 1939 přejmenována na Odbornou hospodářsko-lnářskou školu. Areál školy byl dokončen v roce 1909. Střední zdravotnická škola ve Žďáře nad Sázavou vznikla v roce 1972. Od 1.9.1996 zahájila svoji činnost Vyšší zdravotnická škola. Dne 1.7.2006 došlo ke změně názvu školy na Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod

Naše škola, založená roku 1946, sdružuje 4 součásti: Střední zdravotnickou školu (obor zdravotnický asistent a obor zdravotnické lyceum), Vyšší odbornou školu zdravotnickou (obor diplomovaná všeobecná sestra) se studiem v denní a kombinované formě, domov mládeže (80 míst) a školní jídelnu. Vyšší škola poskytuje také specializační studium pro psychiatrické sestry.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. Jihlava vzdělává, jako jediná vyšší odborná škola v Kraji Vysočina, sociální pracovníky již 20 let. Od školního roku 2014/2015 otevřela také nový obor vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika. Nově tedy vzděláváme i diplomované specialisty - pedagogy mateřských škol a pracovníky pro mimoškolní pedagogiku.

Škola má 210 studentů - 120 na denní formě studia a 90 na dálkové. Je řádným členem Asociace vzdělavatelů v  sociální práci (ASVSP), členem Asociace vyšších odborných škol (AVOŠ). Škola poskytuje kvalitní praktickou průpravu pro výkon obou profesí.

Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s. r.o. v Jihlavě

Soukromá Vyšší odborná škola grafická (VOŠG) vznikla přirozeným kvalitativním vývojem střední školy. VOŠG je akreditována MŠMT v lednu 2001 a sídlí ve vlastní budově v Dvořákově ulici č. 5. Tato budova má k dispozici celkem 8 učeben vybavených každým rokem modernizovanou a rozšiřovanou výpočetní technikou, videotechnikou a programy pro digitální zpracování obrazu a zvuku, modelování a animace.