Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Čáslav

VOŠ Čáslav je jedna z deseti nejstarších vyšších odborných škol v ČR (založena roku 1993 při SPŠ a OA) a s nejvyšším počtem studentů ve Středočeském kraji. Tato státní škola nabízí tříleté studium prezenční i kombinovanou formou ve vzdělávacím programu Výrobní a řídící systémy podniku, a to v zaměření ekonomickém i technickém. Škola má moderně vybavené učebny i laboratoře, vlastní školní jídelnu, knihovnu, studovnu, ubytování v areálu školy a vlastní parkovací prostory.

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Kutné Hoře

Velký důraz je kladen na získávání a aplikace poznatků z oblasti výpočetní techniky. Během studia studenti nabývají praktických zkušeností s operačními systémy, s využitím kancelářského software (MS Office) a se službami Internetu, včetně tvorby internetových prezentací. Nedílnou součástí této oblasti vzdělání jsou základy objektově orientovaného programování v prostředí MS Visual Basicu a základy tvorby databázových aplikací (MS Access).

Vyšší odborná škola misijní a teologická v Kolíně

Poskytovat studentům vyšší odborné vzdělání založené na Písmech Starého a Nového zákona a vycvičit je pro praxi modlitební, bohoslužebnou a misijní.

Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu v Poděbradech

Jsme škola mladá. Naši absolventi pracují v cestovních agenturách jako prodejci nebo průvodci, v informačních centrech, jako marketingoví a finanční poradci. Potkáváme je jako hotelové manažery, někteří dokonce řídí hotely nebo vedou vlastní podniky. Na palubách letadel a mezinárodních vlaků se k nám hlásí bývalí absolventi jako stewardi a bývalé absolventky, dnes letušky.

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. v Čelákovicích

Naším dlouhodobým záměrem je vytvořit vícestupňovou, multioborovou soukromou vzdělávací instituci, která nabízí zájemců o kvalitní vzdělávání v příjemné atmosféře soukromé školy jak pro předškolní a základní vzdělání, tak i střední a vyšší odborné studium zajímavých, perspektivních a profesi zajišťujících oborů. Celý tento proces pak završí institut celoživotního vzdělávání, akreditované i zájmové kurzy.

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola v Březnici

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 je příspěvková organizace s právní subjektivitou. Je zařazena do rejstříku škol. zřizovatelem školy je Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5. IČO školy je 61100277. škola poskytuje výchovu a střední vzdělání s maturitní zkouškou v jednotlivých schválených studijních oborech dle platných učebních dokumentů pro pět oborů (Agropodnikání, Rostlinolékařství, Přírodovědné lyceum, Informační technologie a Sociální činnost).

Svatojánská kolej - Vyšší odborná škola pedagogická v Berouně

Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická se nachází v nádherném údolí na území Českého krasu nedaleko Prahy. Svým zaměřením připravuje specialisty na poli předškolní výchovy a pedagogiky volného času. Podílí se na vzdělávacích a environmentálních aktivitách v rámci regionu a vzhledem ke svému umístění nabízí mnohé možnosti laické i akademické veřejnosti.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113

Modernizovaná budova školy s přístavbou domova mládeže je situována v centru staré části města v dosahu dálkové a městské autobusové i vlakové dopravy. Ubytování je 1. kategorie s možností připojení na internet, vlastní stravovací provoz umožňuje celodenní stravování. Zdravotnické obory vzdělání vyšší odborné školy se zde v různých obměnách vyučují od roku 1994, což řadí naši školu mezi první školy v rámci České republiky s tradicí výuky oborů VOŠ.