Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. v Plzni

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. se sídlem v Plzni, Ledecká 35, nabízí osm vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT ČR, z toho čtyři v denní i kombinované formě studia - Diplomovaný oční optik, Bezpečnost obyvatelstva, Sociální práce a od 1. 9. 2016 také nový program - Veřejná správa. V denní formě studia je možné studovat vzdělávací programy Diplomovaný zubní technik, Systémový administrátor IT, Cestovní ruch a Management sportovních aktivit.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni jsou vzdělávací instituce, které sídlí pod jednou střechou a tvoří jedno školní společenství. Vyšší odborná škola připravuje budoucí diplomované specialisty v oboru všeobecná sestra, zdravotnický záchranář, nutriční terapeut, sociální pracovník, dentální hygienistka, farmaceutický asistent a zdravotní laborant. 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni

Vyšší odborná škola poskytuje vzdělání ve tříletých oborech navazujících na středoškolské studium. V tomto směru se podobá bakalářskému studiu na vysokých školách. Vyšší odborné studium je však výrazně orientováno na získání především praktických znalostí a dovedností a neklade takový důraz na teoretické základy jako studium bakalářské.

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Klatovech

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky představuje jedinou školu v regionu, která nabízí široké spektrum vzdělání od středoškolského přes vyšší pomaturitní vzdělávání, samostatné jazykové vzdělávání doplněné vlastními služeb v oblasti ubytování a stravování.

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola v Domažlicích

(Akreditovaný obor vzdělávání Sociální práce a sociální pedagogika lze studovat denní i dálkovou formou. V případě denní formy vzdělávání trvá studium 3 roky, v případě dálkové formy pak 3,5 roku. Studium je zakončené absolutoriem.