Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o. v Praze

SVOŠZ MEDEA, s.r.o. je historicky první soukromá zdravotnická škola v Praze, založená v roce 1992. Je zařazena do sítě škol MŠMT ČR a od roku 1996 poskytuje vyšší odborné zdravotnické vzdělání v akreditovaných oborech.

 

Vyšší odborná škola sociálně právní, Praha 10

Škola byla založena v roce 1954 jako jedna ze dvou vzdělávacích institucí pro oblast sociální práce a od roku1986 sídlí v areálu Jahodová na Praze 10. Měnila svůj název, dobu trvání studia, ale nikdy neměnila svůj cíl, kterým byla teoretická a praktická příprava studentů pro výkon profese sociální práce. V roce 1996 byla škola transformována na VOŠ. Propojování teoretických znalostí s reálnou praxí je jednou ze základních předností školy. 

JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická v Praze

Od roku 1993 se každé září pro studenty prvního ročníku otevírají brány Jaboku - Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické. V lavicích se ale nováčci dlouho nezdrží. Začíná se zostra zážitkovým seznamovacím kurzem. Poté přichází na řadu standardní akademické vzdělávání v sociálních, pedagogických či teologicko-filosofických předmětech střídající se s odborně vedenými praxemi – u nás i v zahraničí. A po třech letech absolutorium.

Vyšší odborná škola zdravotnická Suverenního řádu maltézských rytířů v Praze

veškeré bližší informace naleznete na www.skolajecna.cz nebo na facebooku https://www.facebook.com/skolyjecna

Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA - Vyšší odborná škola, spol. s r .o. v Praze

V roce 1992 byla zařazena do sítě škol s akreditovaným programem, nejdříve jako jednoroční, o rok později jako dvouleté pomaturitní studium, obor Sportovní manažer - vychovatel. Od roku 1996 byla škola na základě akreditace MŠMT ČR zařazena do sítě škol jako Vyšší odborná škola. Se studijním oborem Manažer sportu se stala jedinou VOŠ v ČR s tělovýchovným zaměřením.

PB-Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. v Praze

PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení  MŠMT ČR. Žáci a studenti mají veškeré výhody jako studující na státních školách.

Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní v Praze

Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní v Praze 7 má tradici již od roku 1956. Nabízí studium zaměřené na návrh a tvorbu oděvů formou nejen středoškolského, ale i vyššího odborného studia – jako jediný vzdělávací subjekt v ČR. Úspěšnost řady absolventů v praxi dokazuje, že úroveň poskytnutého vzdělání umožňuje dobrý start k seberealizaci nejen v oboru odívání.

Škola Michael - Vyšší odborná škola umělecké a reklamní tvorby a Střední odborná škola umělecké a reklamní tvorby s.r.o. Praha 4

VOŠ Michael navazuje na 18letou tradici Střední školy reklamní a umělecké tvorby Michael. V moderně vybavených prostorách, učebnách a ateliérech jsme v září 2011 "odstartovali" první semestr nové vyšší odborné školy. Nabízíme atraktivní pomaturitní studium ve vzdělávacím programu MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA V REKLAMĚ se třemi zaměřeními: Fotografická tvorba, Grafický design a Filmová tvorba.

Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Praha 2

Naše VOŠ patří k prvním voškám v ČR, existuje od roku 1997. Sídlí v Podskalské ulici, tedy v centru Prahy, a nabízí 4 studijní programy – Účetnictví a finance, Personální řízení, Veřejná správa a Potravinářská technologie a biotechnologie. Naši absolventi mají možnost za 1 rok dokončit bakalářské studium na partnerských oborových VŠ. Máme rádi výpočetní techniku, a proto jsou ve všech učebnách dataprojektory a počítače a na chodbách wifi.

Evangelikální teologický seminář - Vyšší odborná škola teologická a sociální v Praze

Evangelikální teologický seminář – Vyšší odborná škola teologická a sociální je akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Absolventi akreditovaných oborů mohou používat titul DiS., resp. Bc u oboru akreditovaného ve spolupráci s Univerzitou Karlovou. Jsme společenství studentů, učitelů a přátel z domova i zahraničí, kteří spojují své síly a prostředky k dosažení společného poslání.

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

VPŠ MV v Praze je organizační složkou státu, jejím statutárním orgánem je ředitel školy. Škola má akreditaci pro odborné vzdělávání ve studijních oborech Bezpečnostně právní činnost a Policejní činnost. Zajišťuje studium v kvalifikačním kurzu základní odborné přípravy příslušníků/-ic Policie České republiky a podle konkrétních požadavků i v rekvalifikačních, inovačních či doplňkových kurzech.

Vyšší odborná škola ekonomická a Obchodní akademie v Praze

Jsme moderně vybavená pražská škola s dlouholetou tradicí. Poskytujeme vzdělání na dvou stupních: obchodní akademie vyšší odborná škola ekonomická Nacházíme se v klidné části Karlína s velmi dobrou dostupností městskou veřejnou dopravou. Budova školy prošla v důsledku povodní v roce 2002 rozsáhlou rekonstrukcí.

Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku spol. s.r.o. Praha

Škola byla založena v roce 1991. Je zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení MŠMT ČR. Obor CESTOVNÍ RUCH a MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ STYK se vyučuje od 1. září 2005 v budově školy na adrese Ortenovo náměstí 34 na Praze 7. Do tohoto data probíhala výuka v Prokopově ulici 16, Praha 3. Zájem o studium byl tak velký, že nestačila kapacita budovy na Praze 3 a škola získala nové prostory na Praze 7.

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium v Praze

Od 1. 9. 1993 bylo zahájeno studium oboru Sociální pedagogika ve formě denního studia. V letech 2008-2009 škola reagovala na zvýšenou poptávku o studium předškolní a mimoškolní pedagogiky, předložila k akreditaci nově koncipovaný obor vyššího odborného studia Předškolní a mimoškolní pedagogika ve formě denní i dálkové, který se učí od 1. 9. 2009 do současné doby.

Vyšší odborná škola Husův institut teologických studií v Praze

VOŠ HITS je určena především pro absolventy středních škol, kteří chtějí po studiích působit v oblasti sociální pomoci a sociálních služeb, ve střediscích pomoci potřebným, ústavech sociální péče a služeb zřízených orgány státní správy a samosprávy či církvemi. Cílem VOŠ HITS je připravit absolventy ke službě lidem potřebným zejm. v duchovní oblasti a vybavit je dostatečnými znalostmi, které jim budou ku pomoci při rozvoji tradičních křesťanských hodnot v české společnosti.

Vyšší odborná škola ČUS s.r.o.

Vyšší odborná škola České unie sportu s.r.o. byla zřízena v roce 2004 jediným majitelem Českým svazem tělesné výchovy (který se v roce 2013 přejmenoval na Českou unii sportu) a byla zapsána do obchodního rejstříku ještě pod názvem Vyšší odborná škola ČSTV.

 V návaznosti na přejmenování majitele se škola v roce 2014 přejmenovala na Vyšší odbornou školu České unie sportu, s.r.o.

 

 

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Praze 4

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, 5. května 51, 140 00 Praha 4 je největší školou v ČR, kde se připravuje na svá budoucí povolání přes 1230 studentů. Škola se nachází poblíž historického Vyšehradu na lince metra C mezi stanicemi "Vyšehrad" a "Pražského povstání".