Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o. v Brně

Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o. je prestižní školou která poskytuje vzdělávání již od 1. 9. 1993. V současnosti škola poskytuje vzdělávání: • v Brně na ul. Filipínského 1, • ve Vyškově na ul. Brněnská 17. Studium probíhá v programech: • Veřejná správa – vzdělávání připravuje absolventy pro výkon ucelených agend v rámci působnosti orgánů státní správy a samosprávy.

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola Brno existuje na trhu víc než 20 let. Nabízí studium ve čtyřech vzdělávacích programech: ekonomicko-právní činnost, zahraniční obchod, sociální práce, všechny tři v denní i dálkové formě, informační služby a knihovnictví v denní formě.  

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 je příspěvkovou organizací zřízenou Jihomoravským krajem. Vykonává činnost střední školy a vyšší odborné školy. Za 60 let existence škola připravila tři generace zdravotnických pracovníků působících v regionálních zdravotnických zařízeních i v zařízeních po celé republice, v Německu, Rakousku, Velké Británii, Kanadě a Austrálii.

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně

Na brněnské Vyšší policejní škole máme akreditovaný studijní obor koncipovaný a připravený na klíč policistům Policie České republiky. Obor „BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST“ patří mezi obory, které svojí kvalitou poskytují v konečném výsledku službu každému občanovi této země. Naši absolventi jsou na policejních služebnách skutečnými specialisty na svém místě.

Vyšší odborná škola zdravotnická v Brně

VOŠZ  Brno připravuje odborně vzdělané zdravotnické pracovníky, o něž je v brněnských i mimobrněnských nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních mimořádný zájem. Škola poskytuje vzdělání v oborech Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář. Oba obory je možné studovat denní nebo kombinovanou formou studia.

Vyšší odborná škola oděvního designu - Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno

VOŠ oděvního designu navazuje na tradici Vyšší tkalcovské školy v Brně, která byla založena 25. října 1860, jako první vyšší odborná škola v Rakousko-Uhersku. V současné době se studium zaměřuje na oděvní design a scénický kostým. Při tvorbě oděvů se studenti připravují na tvorbu originálních modelů i kolekcí pro sériovou výrobu. Výuka scénického kostýmu zahrnuje všechny žánry.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno

Výuku zajišťuje na dvou pracovištích - Merhautova 15 a Lipová 18 Obory VOŠ: Diplomovaný nutriční terapeut, Diplomovaný zubní technik, Diplomovaný oční optik, Diplomovaná dentální hygienistka, Diplomovaný farmaceutický asistent, Diplomovaný zdravotní laborant.

Vyšší odborná škola restaurátorská - Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno

Od roku 2015 jsou všechny tři restaurátorské obory nově akreditovány a od šk. roku 2015/2016 získávají studeni kredity dle ECTS. Pro možnost zkrácené bakalářského studia pro absolventy VOŠ restaurátorské spolupracuje škola s Masarykovou univerzitou na vzniku bakalářského oboru zaměřeného na restaurování uměleckořemeslných děl.

VOŠ restaurátorská má počátky v tzv. pomaturitním studiu založeném roku 1994 při tehdejší Střední škole uměleckých řemesel v Brně.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická  v Brně

V průběhu roku 2009 se naše škola stala spolu s dalšími vybranými 27 středními školami zřizovanými Jihomoravským krajem součástí projektu Evropské unie "Bezdrátová škola - Jihomoravský kraj", v rámci kterého byla vybavena bezpečnou bezdrátovou (WiFi) infrastrukturou. Tohle zařízení je klíčovou podmínkou pro používání moderních výukových metod a pomůcek ve všech třídách a nabízí řešení problému s nedostatečným počtem počítačových učeben.

Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní v Brně

Školy Evangelické akademie, kterých je v ČR celkem šest, zřizuje Českobratrská církev evangelická. V Brně vykonávají svoji činnost dvě, na sobě nezávislé školy - Střední zdravotnická škola Evangelické akademie (SZŠ) a Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní (VOŠ). Na SZŠ se připravují budoucí zdravotničtí pracovníci v oboru Zdravotnický asistent a Ošetřovatel. Na VOŠ studují budoucí sociální pracovníci v oboru Sociálně právní činnost.

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice

Škola nabízí: dlouholetou tradici, kvalifikovaný a zkušený pedagogický sbor, velmi dobré materiální vybavení pro výuku, klidné a vlídné prostředí školy, dobré autobusové a vlakové spojení, dobrou uplatnitelnost na trhu práce, úzkou spolupráci s firmami v regionu, pokračování ve studiu na nástavbovém a vyšším odborném studiu, informační centrum s knihovnou a celodenní práci s výpočetní technikou a internetem, vlastní e-mailovou adresu,