preview

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Čáslav

VOŠ Čáslav je jedna z deseti nejstarších vyšších odborných škol v ČR (založena roku 1993 při SPŠ a OA) a s nejvyšším počtem studentů ve Středočeském kraji. Tato státní škola nabízí tříleté studium prezenční i kombinovanou formou ve vzdělávacím programu Výrobní a řídící systémy podniku, a to v zaměření ekonomickém i technickém. Škola má moderně vybavené učebny i laboratoře, vlastní školní jídelnu, knihovnu, studovnu, ubytování v areálu školy a vlastní parkovací prostory.

preview

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola v Kopřivnici zahájila studium již v roce 1992. Nachází se v krásném prostředí beskydského pohoří na okraji města. Nabízí dva obory vzdělání: 23-41-N/03 Strojírenství, 63-41-N/14 Ekonomika a podnikání. Oba obory je možno studovat denní i dálkovou formou. Absolventi jsou připraveni pro výkon odborných a kvalifikovaných funkcí na úrovni středního a vyššího stupně řízení ve výrobních podnicích, obchodních organizacích i státních institucích.

preview

Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o.

Vyšší odborná škola živnostenská je soukromou školou a působí v Přerově od roku 1996. V souladu se svým názvem se snaží vychovávat lidi, kteří jsou odborníky ve své profesi a nebojí se postarat sami o sebe. Ve sboru učitelů působí mnoho externích spolupracovníků s praktickými zkušenostmi. Škola zajišťuje pro své studenty zajímavé exkurze a také zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus. Vzdělávání v současnosti poskytuje v denní, dálkové i distanční formě.

Vyšší odborná škola ČUS s.r.o.

Vyšší odborná škola České unie sportu s.r.o. byla zřízena v roce 2004 jediným majitelem Českým svazem tělesné výchovy (který se v roce 2013 přejmenoval na Českou unii sportu) a byla zapsána do obchodního rejstříku ještě pod názvem Vyšší odborná škola ČSTV.

 V návaznosti na přejmenování majitele se škola v roce 2014 přejmenovala na Vyšší odbornou školu České unie sportu, s.r.o.

 

 

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. v Plzni

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. se sídlem v Plzni, Ledecká 35, nabízí osm vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT ČR, z toho čtyři v denní i kombinované formě studia - Diplomovaný oční optik, Bezpečnost obyvatelstva, Sociální práce a od 1. 9. 2016 také nový program - Veřejná správa. V denní formě studia je možné studovat vzdělávací programy Diplomovaný zubní technik, Systémový administrátor IT, Cestovní ruch a Management sportovních aktivit.

Vyšší odborná škola zdravotnická v Brně

VOŠZ  Brno připravuje odborně vzdělané zdravotnické pracovníky, o něž je v brněnských i mimobrněnských nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních mimořádný zájem. Škola poskytuje vzdělání v oborech Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář. Oba obory je možné studovat denní nebo kombinovanou formou studia.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

VOŠ zdravotnická v Hradci Králové nabízí bohatou škálu zdravotnických oborů a má dlouholetou tradici v jejich vzdělávání, jsou to obory: Diplomovaný farmaceutický asistent, Diplomovaný zdravotní laborant, Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zubní technik. Tyto obory jsou zakončeny absolutoriem a titulem diplomovaný specialista.

preview

Vyšší odborná škola zdravotnická Bílá vločka s.r.o. v Českých Budějovicích

Historie školy a její vývoj v rámci systematických změn ve školství ČR. Akreditaci získala paní Hedvika Bartušková jako fyzická osoba od Ministerstva zdravotnictví v roce l991 pro výuku tehdy dvouletého pomaturitního studiaVšeobecná sestra. Rok poté byl ve škole otevřen další studijní obor Zdravotnický záchranář, který byl ve spolupráci s vedoucími pracovníky Zdravotnické záchranné služby v Č. Budějovicích na škole vytvořen.

preview

Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální v Sázavě

Posláním Teologického semináře je vychovávat duchovenské pracovníky, kteří vykazují zralou křesťanskou zkušenost, dovedou šířit učení Bible slovem, písmem i službou, a to nadšeně, vyváženě, s láskou k lidem a na potřebné odborné úrovni. Rozvíjet vyváženou osobnost v jejím duchovním, charakterovém, intelektuálním, sociálním, fyzickém a manuálním rozměru a rozvíjet specifická obdarování žáků.

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto

Absolvent vyšší odborné školy vzdělávacího programu Inženýrské stavitelství je připraven pro kvalifikovaný výkon náročných odborných činností ve stavebnictví na úseku dopravního stavitelství a vodohospodářských staveb. Nově nabízíme také studium v programu Nízkoenergetické a pasivní objekty.