preview

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131

Historie vzniku a vývoje zemědělské školyObecně o situaci v zemědělství na konci 19. století a na začátku  20. stoletíZemědělství ČR prošlo ve své historii, zejména od vzniku Československa v roce 1918, složitým vývojem. Přirozený vývoj zemědělství v českých zemích, jehož kořeny sahají hluboko do historie, dosáhl svého vrcholu v období první Československé republiky (1918 až 1938). Tehdejší zemědělství bylo založeno na selském stavu a zahrnovalo široké spektrum soukromovlastnických vztahů s vybudovanou infrastrukturou, zejména ve formě samosprávných hospodářských družstev. Byl dosažen vysoký stupeň integrace zemědělské prvovýroby se zpracovatelskými činnostmi.Základní význam zemědělství byl dán především nezastupitelností a nenahraditelností potravin a plošným charakterem zemědělské výroby, vzhledem k níž ovlivňoval životní prostředí a vzhled krajiny na významné části plochy Země i jednotlivých států. Při posuzování úlohy agrárního sektoru je dále nutno zdůraznit význam produkční funkce zemědělství a rostoucí význam funkcí mimoprodukčních, souvisejících mimo jiné s ekologickou, sociální a regionální problematikou.Právě z těchto důvodů byla uznána nutnost odborného vzdělávání pro zemědělství a dále české zemědělské školství procházelo svým jedinečným a neopakovatelným, určitým vývojem.